Panspermia Teorisi Nedir

Panspermia Teorisi Nedir

Herkese merhabalar...

Bugün sizlere dalış dışı bir konuda, gezegenler arası geçişle canlılığın başlamış olacağı ihtimalini düşünen biri olarak Panspermia teorisi hakkına bilgi ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım.

Nedir Panspermia teorisi ?

Panspermia en basit anlatımı, gezegenler arası canlılığın geçiş yapabilmesine denir. Antik Yunan dilinde bütün tohumlar anlamına gelmektedir. Bütün tohumlarımız yaklaşık 4 milyar yıl evvel gezegenlere dağılmış olabilir mi ? Bu teori aslında bütün yaşamın başlangıcının, asteoridler, gezegenoidler ile bir gezegenden diğerine ya da diğer galaksilere taşınması demektir. Bu da aslında yaşamın bir kere değil bir den fazla dönemlerin içinde dönüp durduğunu bizlere göstermektedir. Bu yaşam dögüsünü sadece insan olarak düşünmeyin. İlk bakteriden bu yana gelmiş her canlı için geçerlidir.

Panspermia teırisi nedir, Peter Salvatore, Sualtı Dünyam, Panspermia nedir, ilk yaşam nasıl başladı, Sualtı Gazetesi

Bu konu üzerine bilim insanları kafa yormaktadır. Uzay boşluğunda yaşadığımızı düşürsek, genetik çeşitliliğin de galaksiler arası taşınması ve yaşamın uygun şartları oluştuğunda, o gezegende yaşamın başlamasının olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu teori, en güçlü kuramlardan olan Evrim, İzafiyet ve Kuantum Mekaniği gibi bir etkisi olmadığını düşünsek te bana göre çok daha önemli bir teorem olduğunu düşünüyorum.

Panspermia kuramı aslında üç ana temel noktaya değinmektedir. Bunlar...

• Yaşamın, canlılığın başlangıcı

• Canlılığın Evrim Süreci

• Bu evrimden dolayıda canlıların yayılması ve taksonomi

Bu durumun ilk aşaması insan türünün canlılık tanımına uygun kriterleri sağlayarak, bunun uygunluğunu sağlayabilmesidir. Bu da bilimin en çok ilgilendiği konulardan biridir. Bu teoremlerden, günümüzde bilinen ve en çok kabul edileni Abiyogenez Kuramı’dır. Abiyogenez kuramı canlılığın, cansızlıktan başlayan ve bunu savunan bir kuramdır. Tabiki yeni nesil, konuşmalarda ve tartışmalarda canlılığın Uzaylı güçler tarafından başlatıldığını savunan, idda edenlerin de teorileri gerçek dışı kabul edilmektedir.

Buna paralel başka bir kuram ise Ototrof Hipotezi, yani canlılığın başlangıç evresinde sadece bitkilerin hakim olduğu, ya da bitkilerin hayatı başlattığı ya da Yaratılış İddiasını yani doğa üstü bir gücün yaşamı başlattığı iddiasıdır.

Panspermia teorisi nedir, Peter Salvatore, Sualtı Dünyam, Panspermia nedir, Sualtı Gazetesi

Zaten bu saydığım iki kuram içindeki Ototrof hipotezinin dışındaki yaklaşımlar bilimsel olamamaktadır.

Maalesef bu konularla ilgilenirken, canlılığın başlamasından sonra nasıl yayıldıkları ile ilgili fazla kafa yorulmamıştır. Evrim Kuramıyla canlın çeşitlendiği ile ilgilenmeye başlanmış ve günümüzde bu konuyu tek açıklık getiren bilimsel kuram Evrim teorisi olmuştur.

Evrim yasası; doğada her şeyin evrimin bir parçası olduğu apaçık ortadır. Fakat birinci basamaktan yani canlılığın nasıl yayıldığını bilmeden çeşitliliğe geçilmesi ,canlılığın sadece Dünyada başlaması gerektiğini ve hep burada kaldığını kabul görmek gereklidir. Fakat bu konuyla ilgili hiç bir kanıt yoktur. Mevcut Dünyamızın yaşamın başlaması için koşulları oluşturduğu aşikardır, fakat bazı formların Dünya koşulları ile alakasız koşullarda yaşadığını gözlemleyebiliriz. Bunlardan bazıları ektramofil olarak adlandırılan Arkeler ve Tardigradlar yani diğer adıyla Su ayıları olarakta bilinirler. Bu da bizlere Panspermia nin olabileceğini düşündürmektedir. Elbetteki bu saydığım iki tür dışında da çok daha ekstrem ortamlarda yaşayabilen canlılar bulunmaktadır. Bunları %85, 90’ ı denizlerde yaşamaktadır. Bu durum da Panspermia kuramının temelini oluşturmuştur. Penspermia kuramı günümüzde en fazla üzerinde durulan ve yaşamın yayılması, çeşitlenmesi açısından da önemlidir. Panspermia kuramının kökleri antik yunan filozoflarına kadar gitmektedir.

Panspermia nedir, Panspermia dönemi nedir, Panspermia teorisi, Sualtı Gazetesi, Peter Salvatore, Sualtı Dünyam

Panspermia kuramı ilk ortaya atıldığı dönem olarak bilinen Milattan önce 5. Yüzyılda Izmir Klazomenia ilçesinde yaşamış olan Anaksagoras tarafından öngörülmüştür. Kuyruklu yıldızların su kütleri taşıdığını bilmekteyiz. Yaşamın bir noktadan başka bir noktaya bu şekilde taşınması olasılığı bana yüksek gelmektedir. Elbetteki bu durumu teolojik olarak değerlendiren ve Adem Havva ikilisine bağlayanlar da bulunmakdır. Kanımca bu tamamen bilim dışı bir yaklaşımdır ve masallaşmış bir durumdur. Çünkü bütün genetik yapının insanın türüne sahip olabilecek bir durum değildir. Aslında bu teori çok çürütülmüştür , ama Dünya da Dünyanın düz olduğuna inan bir kesim olduğu kadar Adem ve Havva ya da inanan da kesim vardır.

Yaşam sırrı, başlangıç beni her zaman etkileyen ve sorgulatan bir olgudur. Denizlerimizin %85 inin hala gizemini koruması, tanımlayamadığımız keşfedemediğimiz bir çok canlı türünün olması, sorgulayan beyinlere her daim bu sorulara cevap bulmak için sorgulatmaya devam edecektir. Yaşamın çok özel olduğunu ve bizlerin de dışında çok daha karmaşık yaşamların olduğunu, olacağını unutmamız lazım diye düşünüyorum. En karmaşık canlı olarak adlandırılsak ta ben buna çok katılmamaktayım. Karmaşık oluşumuz belki de kendimizi henüz tam manasıyla çözemediğimizden, duruma göre neyi nasıl yapacağımızı tam manasıyla algılayamadığımızdan ötürü de olabilir. Algılanamayan her şey, zihne karmaşık gelecektir ya da kendisine o sıfatı yakıştırmak isteyecektir diye düşünüyorum. Hiç bir zaman, tam manasıyla hiç bir şeyi belki de sonucuna ulaşamayacağız, tam bulduk dediğimizde başka oluşumlar çıkacak. Aslında yaşamın ilk başladığı 3.9 milyar yıl evvelden şu zamana kadar da bir çok şey belki de böyle günümüze ulaştı. Düşünün ki en yakın yıldız bize 4 ışıl yılı , bu da yaklaşık 36 trilyon kiliometre yapar. Ordan gelecek olan bir ses ya da herhangi bir şeyin Dünyamıza ulaşması 4 ışık yılı sürecektir. Düşünün artık.

Doğada ve mavide kalmanız dileğiyle.

Çalışmalarımı web sitem üzerinden takip edebilir, web siteme abone olarak gelecek olan yeniliklerden de haberdar olmuş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar, mutlu haftalar diliyorum.

Web: www.psalvatore.com

İnstagram: Peter_salvatore

Facebook: Peter Salvatore

Youtube: My Underwater World

Peter Salvatore.

Abonelik Formu

* gerekli yerler

Sualtı Dünyam

2017 © Copyright by Peter Salvatore