Ayşin Nalan Yetmen Yazıları

Ayşin Nalan Yetmen Yazıları

Sitemin bu bölümünde konuk yazarların yazıları paylaşılacaktır. Bu yazılar Yazarlar Bölümünden İsme göre sıralanacaktır.

Tassos Adası, Ayşin yetmen yazıları, Taşöz Adası, Tassos adası nerededir, Boğazönü Adaları

Ayşin Yetmen- Taşöz Adası

Taşöz Adası

Eski Yunanca: Θάσος

Modern Yunanca: Thassos

Kuzey Ege Denizi’nde yer alan Boğazönü Adaları (Kuzey Ege Adaları ya da Trakya Adaları) grubuna giren, Taşöz Adası dairesel bir şekle ve 115 km'lik bir kıyı şeridine sahiptir. Kavala'ya 29 kilometre ve Keramoti'ye 10 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Taşöz Yunanistan’a ait olup, coğrafi olarak Kuzey Ege'dedir fakat idari olarak Kavala bölgesinin bir parçasıdır. En kuzeyde yer alır ve alan olarak onikinci büyük adadır.

• Yüz ölçümü‎: 380,1 km²
• Nüfus‎: ‎14.000’dir.
Devamını oku...
Limni Adası, Ayşin Yetmen, Limni adası nerededir, Limni adası ve çanakkale boğazı, Etrüskler

Ayşin Yetmen- Limni Adası

Limni Adası

Eski Yunanca: Λήμνος

Modern Yunanca: Lemnos

Limni, Yunanistan’a bağlı bir adadır. Kuzeydoğu Ege Yunan adaları grubuna giren, Türkiye’ye ait İmroz’la Bozcaada arasında, Çanakkale Boğazı’na 61 kilometre uzaklıkta yer alır. Kuzeyinde Samothraki (Semendirek), güneyinde Hagiostrati ve güneybatısında Gökçeada adaları bulunmaktadır. Lemnos / Limnos adıyla anılan ada Türk kaynaklarında Limoz, Limnoz, Ortaçağ İtalyan kaynaklarında ise Stalimene şeklinde geçer. Osmanlı kaynaklarında ise ismi Ilımlı ada olarak da geçmektedir. Demircilik tanrısı Hephaistos'un adası olarak da bilinmektedir. Antikçağda bu adada, Etrüsklerin diline benzer dil konuşan bir topluluğun yaşadığı belirtilmektedir. Fakat bu kişilerin Etruria'dan (İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında Devamını oku...
Sakız Adası, Sakız adası nerededir, Ayşin yetmen, Ayşin yetmen yazıları, Lojistik Uzmanı Ayşin Yetmen, Sakız adasının yemekleri, Sakız adasında tatil yapmak, Sakız adası Samos ve Midilli adası

Ayşin Yetmen- Sakız Adası

Sakız Adası

Eski Yunanca: Hios

Modern Yunanca: Chios

Sakız Adası, Ege denizinin kuzeydoğusunda, Yunanistan'ın Kuzey Ege Periferisinde (περιφέρειες) ve Karaburun Yarımadası'nın karşısında Samos ve Midilli adaları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin batı kıyılarına sadece birkaç mil uzağında, Yunanistan’ın beşinci büyük adasıdır. Saruhan Adaları (Doğu Sporatlar) grubuna girmektedir. Bir büyük ada, yakınındaki birkaç küçük ada(Psara, Anti-Psara ve Oinousses), Chios adını taşıyan ilin (Nomos) yanı sıra adanın en büyük yerleşimi ve idari bölgenin merkezi olan şehrin ismidir.

Tarihçi İsidoros’a göre Sakız Adası (Chios/Khios) ismi Fenikeliler’den gelmektedir. Devamını oku...
Rodos Adası, Rodos nerededir, Ayşin yetmen, Ayşin yetmen yazıları, Lojistik Uzmanı Ayşin Yetmen, Rodosun güzellikleri

Ayşin Yetmen- Rodos

Rodos Adası

Yunanca: Ρόδος - Ródos

Rodos, takımadalardan Oniki Adaların en büyüğü ve başkentidir. Bozburun Yarımadası (Türkiye) ile arasındaki mesafede 18 km’dir. 1.401 km²’lik bir alana sahiptir. Adanın bir uçtan bir uca uzunluğu 79,7 km ve en yüksek yeri 1.216 m’dir. Nüfus‎u 130.000 (2014) olup, bunun 55.000'i Rodos şehrinde yaşamaktadır.

Akdeniz coğrafyasında Rodos Adası Babilden Sicilya’ya, Boğazlardan Nil Nehri’ne kadar bütün eski deniz yollarının kesiştiği yerde, Küçük Asya kıtasını çevreleyen çok önemli bir noktada yer almaktadır. Devamını oku...
Ege Adaları, Ayşin Yetmen, Ayşin Yetmen yazıları, Ege Adaları hangileridir, Ege denizi kıtaydı

Ayşin Yetmen- Midilli

Midilli Adası

Eski Yunanca: Λέσβος
Modern Yunanca: Lésvos
Tarih öncesi çağlardan beri önemi bilinen Midilli Adası’nın halkı Trakya ve Troas’ta sömürgeler kurmuştur. Arkaik dönemde aristokrasinin çeşitli kesimleri arasında şiddetli siyasal çatışmalar meydana gelse de Terpandros, Arion, Alkaios gibi şairlerin ve Theophrastos, Hellanikos gibi filozofların yetiştiği Midilli‘de düşün yaşamı oldukça canlı olmuştur.

Rahibe Sappho Midilli’de bir genç kızlar okulu kurmuştur. Midilli Adasının siyasal tarihi İyonya ile iç içedir. M.Ö. 428’de Midilli, Devamını oku...
Ege Adaları, Ayşin Yetmen, Ayşin Yetmen yazıları, Ege Adaları hangileridir, Ege denizi kıtaydı

Ayşin Yetmen- Ege Adaları

Ege Adaları

Eski çağlarda Ege Adaları yoktu ve Ege Denizi kıtaydı, adalar da dağlarıydı. Bugün “Ege Denizi” olarak adlandırılan denizin yerinde, masal kıtası “Atlantis” vardı ve Tanrıların gazabına uğrayıp battı. Adaların hepsinde aynı olan flora ve faunaya baktığımızda bunu daha net görürüz. Su kaynağı olan adalarda ormanlık alanlar mevcutken, genel itibari ile makilik alanla kaplı adaların olduğu da görülmektedir. Mesela Santorini Adası, patlayıp da etrafı küle ve bugün suda batmayan, “santoron taşı” olarak adlandırılan, “sünger taşı”nı oluşturan yanardağın bulunduğu adadır.

Anadolu’dan, Teselya’ya geçerken adalara bakmak… Ege Adaları Yunanistan ile Türkiye arasında, toplam alanı 23.000 km. bulan ve 3000'e yakın adadan meydana gelmektedir. Ege Denizi Adaları, kendi arasında gruplara ayrılmıştır. En güneyde Rodos, Girit, Kerpe ve Çuha adaları Türkiye ve Yunanistan kara parçalarının dışında bulunurlar. Diğer adaların çoğunluğu Türk Devamını oku...
girit adası, Peter Salvatore, girit adası nerede, girit Yunanistan,  Hinos Uygarlığı

Ayşin Yetmen- Girit Adası

Girit Adası

Eski Yunanca: Krētē;

Modern Yunanca Κρήτη – Kriti

M.Ö. 3000 - 1400 arası Girit Adası Avrupa'nın ilk uygarlıklarından biri olan Minos Uygarlığı’nı misafir etmiştir. Efsanelere göre Zeus’un oğlu olan Kral Minos’a Girit’in yönetimi verilmiştir. Sarayların etrafındaki kasabalarda yapılan kazılar, adadaki toplumun kendi ambarlarını kontrol eden geniş ve bağımsız ailelerin varlığını göstermiştir. Ayrıca, Knossos ile Kandiye arasında kalan, "Khaniale Tekke" adındaki bölgede Tunç Dönemine ait oldukça zengin saraylar bulunmuştur.

Devamını oku...
Ege ve Deniz Ticareti, Peter Salvatore, Ayşin Yetmen, Ayşin Yetmen yazıları, girit adası, ege ve deniz ticareti ikinci bölüm

Ayşin Yetmen- EGE ve DENİZ TİCARETİ İkinci Bölüm

EGE ve DENİZ TİCARETİ İkinci Bölüm

Hindistan ve Greko-Romen dünyası arasındaki ticaret arttıkça, baharat, ipek ve diğer ticaret eşyaları Avrupa’nın ithal ettiği maddelerin en önemlisi haline gelmiştir. Roma döneminde yapılan ve tüm imparatorluğa yayılan karayolları hammadde kaynaklarından, liman şehirlerine mal akışını hızlandırmış ve M.Ö. II. yüzyılda Romalılar deniz ticaretinden faydalanarak ekonomilerini büyütme imkânı bulmuşlardır.

Roma ticaret gemileri Akdeniz’i bir ayda kat edebiliyorken, kara yoluna göre 1/60 oranında daha az masraflı olduğu için tercih edilmiştir. Ptolomeus Hanedanı zamanında Greko-Romen deniz ticareti Kızıldeniz üzerinden Hindistan’a kadar genişlemiştir. Mısır’ın Romalılar tarafından ele geçirilmesinin ardından ticaretin bu dönemde olağanüstü artışından Devamını oku...
Ege ve Deniz Ticareti, Peter Salvatore, Ayşin Yetmen, Ayşin Yetmen yazıları, girit adası

Ayşin Yetmen- EGE ve DENİZ TİCARETİ

EGE ve DENİZ TİCARETİ

Deniz; şiirlerin, romanların, romantizmin konusu olduğu kadar uygarlıkların gelişimi için de önemli bir kapı olmuştur. Özellikle deniz ticaretinin gelişmesi ile birlikte kültürler arası aktarım ve gelişme hızı artmış, deniz aşırı ekonomik ve kültürel paylaşımlar sayesinde de kültürel geçişler ortaya çıkmıştır. Deniz ticaretinin gelişimine bakılarak, uygarlıklara kattığı değerler sebebiyle denizin önemi ve denize duyulması gereken saygı bir kez daha anlaşılmalıdır.

M.Ö. yaklaşık 3000'de Girit Adasında, Minos Uygarlığı’nın kurulması ile birlikte deniz ticareti yapıldığı görülmektedir. Tahta parçalarının birleştirilmesi ile bir direk, bir yelken ve ambarı olmayan, şimdiki Kırk Ambar gemilerinin ilk Devamını oku...
Peter Salvatore, Sualtı Dünyam, Ege Denizi ve Denizkızı efsaneleri, ege denizi efsaneleri, denizkızı efsaneleri, Ayşin Nalan Yetmen

Ayşin Yetmen- Ege Denizi ve Denizkızı Efsaneleri

Ege Denizi ve Denizkızı Efsaneleri

Deniz ve sualtı ile ilgili anlatılan pek çok yazıdan bir kısmı da efsanelerden oluşturmaktadır. Bu efsanelerden bazıları deniz canavarları ile ilgiliyken hatırı sayılır bir bölümü de denizkızlarını anlatmaktadır. Denizkızı hikâyeleri yüzyıllardır anlatıla gelmiş ve denizcilerle birlikte kıtadan kıtaya yayılarak efsaneleşmiştir. Ege Denizi’nde geçen efsaneleri, adaların çok olması sebebiyle daha etkileyici ve daha gizemli bulmuşumdur. Sanki her an karşınıza çıkacakmış beklentisi büyük bir heyecan yaratmaktadır. Devamını oku...

Abonelik Formu

* gerekli yerler

Sualtı Dünyam

2017 © Copyright by Peter Salvatore