Gökova Deprem Projesi Sunumu

Gökova Deprem Projesi Sunumu

Herkese merhabalar...

Gökova Körfezi güney Ege’nin depremsellik açısından en canlı bölgelerinden biridir. 21 Temmuz 2017 tarihinde büyüklüğü Mw:6.6 olan Bodrum depremi bu canlılığın en son örneğidir. Bununla beraber bölgenin özellikle denizaltı depremleri ile ilişkili olarak paleosismolojisi bilinmemektedir. Bu çalışmada Gökova Körfezi’nin güney ve kuzey kıyıları boyunca depremle eş zamanlı olarak yükselmiş gelgit-çentikleri araştırılmış ve bunların günümüz deniz seviyesine göre yüksekliği ölçülmüş ve yaşlandırılmak üzere fosil toplanmıştır. Gelgit-çentikleri kıyılarda denizlerdeki gel-git hareketlerine ve bu zondaki biyolojik faaliyetlere bağlı olarak oluşan ve kabaca “C” şeklindeki yerşekilleridir.

C çentik, Peter Salvatore, Sualtı Dünyam, Sualtı Gazetesi, Diving Love, Gökova Projesi Sunumu

Özellikle eğim atım faylar tarafından meydana getirilen büyük depremler göreceli deniz seviyesi değişimine yani karanın yükselmesine neden olurlar. Bu nedenle günümüz ortalama deniz seviyesine göre daha yüksekte yer alan gel-git çentikleri doğrudan kosismik yada paleosismik olaylarla ilişkilendirilebilir ve bunların yükseklikleri ve yaşları kullanılarak depremleri tarihlendirmek, tekrarlanma aralıklarını ve kayma hızlarını belirlemek mümkündür.

Gökova Projesi Sunumu, Peter Salvatore, Sualtı Dünyam, İtü, Aybe, Cengiz Yıldırım, Sualtı Gazetesi, DivingloveBu amaçla Gökova Körfezi’nin kuzey ve güney kıyıları boyunca denizden tarama yapılmış ve güney kıyılarında güncel deniz seviyesinden yaklaşık 20 cm ile 80 cm arasında değişen yüksekliklerde en az 3 depreme kuzey kıyılarında ise güncel deniz seviyesinden 20 cm ile 120 cm arasında değişen en az 5 depreme işaret eden gelgit çentikleri bulunmuştur.

Gökova Projesi Sunumu, Gökova Grabeni, Peter Salvatore, Sualtı Dünyam, İTÜ, Aybe, Sualatı Gazetesi

Proje çalışmaları devaö etmektedir. Konu ile ilgili sunumu aşağıda izleyebilirsiniz. Bütün ekipteki bilim insanlarına tek tek teşekkürlerimi sunarım.

Peter Salvatore


Abonelik Formu

* gerekli yerler

Sualtı Dünyam

2017 © Copyright by Peter Salvatore